Arşiv - İstatistik
07 Ağustos 2019

 

Kurumumuzda muayene, teşhis ve tedavi amacıyla gelen hastalara, acil ve adlî vakalara ait kayıtların, düzenlenen ve kullanılan dokümanların toplanmasına ve bu dokümanların hastaların daha sonraki başvurularında veya araştırmacılar veya adlî makamlarca her istenildiğinde hazır bulundurulması için tasnif ve muhafaza edilmesini sağlamaktır.
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve “Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbî Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi” hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır.


Arsiv.jpg