Evrak Kayıt
07 Ağustos 2019

Merkezimize gelen ve giden evrakların, kontrolü, taranması, kayıt ve havale edilmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Merkezimize gelen önemli ve gizli mesajların usulüne uygun olarak Makama arz edilmesini sağlamak.
Merkezimize gelen evrakların kayda alınması, havalesi ve ilgililere teslim edilmesi ile ilgili faaliyetlerin düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.