Kalite Birimi
07 Ağustos 2019

. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri takip eder.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

tedarikci-kalite-yonetimi.jpg