Faturalandırma-Gelir Birimi
07 Ağustos 2019

Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT ve KHST hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.
Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde ödeme sorgusu yapılarak, interaktif faturalama sürecini tamamlamak.
Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına manuel fatura hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek.
SUT ve KHST la alakalı değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri hastanede görevli personele aktarmak ve bilgilendirmek.