Gider Tahakkuk
07 Ağustos 2019

Gider tahakkuk birimi sağlık tesisimizde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması ile sunulan hizmet kalitesinin artırılarak sürekliliğini sağlamaktadır.
İhale mevzuatı çercevesinde satın almaları yaparak satın alma biriminden, yemek, özel güvenlik, temizlik, bilgi işlem personeli kullanımı, otomasyon, labaratuvar ve makine ve cihaz bakım onarım hizmet alımları; tadilat ve yapım işleri, tıbbi cihaz, tıbbi sarf, ilaç, demirbaş, kırtasiye ve diğer mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar ile tıbbi ve tehlikeli atık taşıma ve imha giderleri , elektrik, su,  telefon, internet, posta vs. giderlerine ait tahakkuk dosyalarının hazırlanarak ödemelerinin gerçekleştirilmesi
Kurumlar arası protokol kapsamında satın alınan hizmetlere ait faturaların ödenmesi
Muhasebe işlemlerimizin yürütüldüğü Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ile sürekli iletişim kurularak ödemelerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasının sağlanması,

 

maaş.png