Personel Özlük Birimi
07 Ağustos 2019


Kurumda görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetleri yürütür.
Personelin mal bildirimini zamanında vermesini sağlamak, hizmet puanı itirazını değerlendirmek ve düzenlemek, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak,
Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak
Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek,
Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak