Taşınır Kayıt Kontrol
07 Ağustos 2019


Merkezimize gelen kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerini sayarak teslim almak, giriş işlemlerini yapmak,
Kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek,
Yapılan hizmet işleri için hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyona hazır hale getirmek,
Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk birimine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklamak üzere dosyalamak,
Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirerek hesapları tutturmak
Periyodik depo ve kurum genelindeki demirbaş sayımını yapmak, yıpranmadan dolayı çalışmayan malzemelerin hurda (hek) işlemlerini yapmak
Kurumumuza giren ve birimlere depodan çıkışı yapılan malzemeleri HBYS ve MKYS den takibini yapmak,
Depoyu SKS nin belirttiği şekilde düzenlemesini yapmak, ısı nem takibini yapmak
Yıl sonunda yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirerek hesaplarda mutabakat sağlamak,  gelecek yıl için depoda azalan ve biten malzemelerin ihtiyaç listesini çıkarmak
Taşınırlarla ilgili genelge, yönetmelik ve ilgili yazıları takip ederek gerekli yazışmaları yapmak.


checklist-1622517_640-1-640x330.png